Meer dan 25 jaar.....

Begin 1980 werd in de werkgroep Stuif-Stuif (organisator van een grote kindervakantie-activiteit in de gemeente Haarlem) bekend dat de toenmalige poppenkast van de Dam o.l.v. Daan Kersbergen, geen deel meer zou uitmaken van het Stuif-Stuif programma.

Frenk Biester, destijds werkgroeplid, probeerde toen een eigen Stuif-poppenkast op te starten.
Onder de naam: Petra en Stuifie zijn we in de zomer van 1980 begonnen met vijf kleine verhaaltjes van 20 minuten.
De poppen-karaktertjes sloegen zo aan bij de kinderen, dat deze voorzichtige poging binnen drie jaar uitgroeide tot meer dan een programma-onderdeeltje.

In 1983 zijn we begonnen met incidentele voorstellingen buiten de Stuif-Stuif, op uitnodiging van club- en buurthuizen die ons wel eens tijdens de vakantie-activiteit bezig hadden gezien, en nu graag in eigen huis een programma wilden.

Met Frenk Biester als vaste bespeler, veranderde de naam van ons poppentheater in die van de twee poppen-broers: Peter en Stuifie.